Кирил Владимиров

Кирил Владимиров
GitHub
Vladimiroff
Twitter
K_Vladimiroff

Теми

 • Първа задача
 • Трета задача
 • Какво очакваме от вашите проекти?
 • try.github.com
 • Четвърта задача
 • Tic-Tac-Toe
 • Отговори

  Полезни книги и материали за Python

  "грешни" snickers кодове

  Първо предизвикателство

  Финални тестове и авторови решения

  Инсталирайте си Python

  Устройство на този уебсайт

  Първа задача

  Срок на годност

  Второ предизвикателство

  Втора задача

  Трето предизвикателство

  Витоша

  Изпит

  Milestone 1

  Последните Лекции

  XAMPP + Python

  правопис

  Дати на тестовете

  Предложения

  Относно коментарите към решенията на задачите

  Какво очакваме от вашите проекти?

  Четвърта задача

  Стратегии за усвояване на нови програмни езици

  try.github.com

  Въпрос отностно PHP

  как се пишат тестове за орм заявки?

  Яко код

  Пето предизвикателство

  Django мигриране на база данни

  дезактивиране на csrf_toeken за ajax

  Django deployment

  json decorator и тестове на django

  customizing на reset password модулите django

  Протоколи с оценки

  Поправка септември

  0

  image library