Хитринки

Заглавие Дата
git hooks
Великденски яйца
yield from
dict.setdefault() and dict.get()
Функцията dir()