Функцията dir()

Какво можете да правите с Python може би най-лесно ще научите в интерактивната конзола. Един особено полезен за това прибор ще е функцията dir(), на която можете да подовате всякакви обекти, а тя ще ви върне списък с атрибутите ѝ. За стандартните типове голяма част от нещата, които не започват с долни черти са методи, които можете да извикате над тях. Ако някой от тях ви интересува можете да разберете повече за него чрез help:

>>>dir('')    ## атрибутите на обект от класа string
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__',
'__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__',
'__le__', '__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__',
'__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__',
'__subclasshook__', 'capitalize', 'casefold', 'center', 'count', 'encode', 'endswith', 'expandtabs',
'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdecimal',
'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace', 'istitle',
'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind',
'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines',
'startswith', 'strip', 'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill'] 


>>>help(''.swapcase)
Help on built-in function swapcase:

swapcase(...)
    S.swapcase() -> str

    Return a copy of S with uppercase characters converted to lowercase
    and vice versa.