dict.setdefault() and dict.get()

Попринцип dict гърми със KeyError, когато се опитате да достъпите стойност по несъществуващ в него ключ. Не винаги това ни устройва напълно. Ето два метода, които правят dict малко по-гъвкав в подобни ситуации:

>> help(dict.get)
Help on method_descriptor:

get(...)
    D.get(k[,d]) -> D[k] if k in D, else d.  d defaults to None.


>> help(dict.setdefault)
Help on method_descriptor:

setdefault(...)
    D.setdefault(k[,d]) -> D.get(k,d), also set D[k]=d if k not in D