Евгени Кунев

Евгени Кунев
GitHub
kunev
Twitter
erkunev

Отговори

Инсталирайте си Python

Първо предизвикателство

Първа задача

Полезни книги и материали за Python

Примерите от лекцията

Втора задача

Трета задача

Четвърто предизвикателство

Python tools for Visual Studio

Изпит

Какво очакваме от вашите проекти?