Васил Тодоров

Васил Тодоров
GitHub
vdtodorov93@gmail.com

Отговори

Инсталирайте си Python

Представете се и получете точка

Първа задача

Milestone 1

Второ предизвикателство

Примерите от лекцията

The "default value" for a function parameter in Python

Трета задача

правопис

0

Четвърта задача

Пето предизвикателство

Какво очакваме от вашите проекти?

try.github.com

Tic-Tac-Toe

Django мигриране на база данни

Поправка септември