Стефан Кънев

Стефан Кънев
GitHub
skanev
Twitter
skanev
Сайт
http://skanev.com/

Теми

 • Представете се и получете точка
 • Инсталирайте си Python
 • Отговори

  Стратегии за усвояване на нови програмни езици

  Устройство на този уебсайт

  Полезни книги и материали за Python

  Първо предизвикателство

  Второ предизвикателство

  Примерите от лекцията

  The "default value" for a function parameter in Python

  Изключения (в Python) – ползи и вреди