Решения на Тесте карти

Към задачата

120 решения

Име Точки Изпълнение
Йосиф Цветков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 106 Коментари: 10
Никола Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 118 Коментари: 5
Теодор Драганов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 135 Коментари: 1
Елица Илиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 217 Коментари: 2
Христо Петков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 203 Коментари: 5
Георги Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 240 Коментари: 2
Евгени Кунев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 190 Коментари: 1
Цветелина Борисова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 117 Коментари: 2
Стефани Цакова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 244 Коментари: 4
Атанас Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 198 Коментари: 3
Иван Бобев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 130 Коментари: 2
Гергана Петрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 175 Коментари: 1
Стоян Ефтимов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 186 Коментари: 1
Васил Бунарджиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 134 Коментари: 1
Милица Борисова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 208 Коментари: 2
Тихомир Янев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 96 Коментари: 2
Венцислав Велков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 118 Коментари: 1
Божидар Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 131 Коментари: 3
Елена Димитрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 177 Коментари: 1
Димитър Чаушев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 239 Коментари: 7
Виктор Иванов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 209 Коментари: 4
Людмила Савова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 11 Редове: 108 Коментари: 3
Евгени Евлогиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 217 Коментари: 1
Иван Георгиев Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 206 Коментари: 1
Васил Тодоров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 263 Коментари: 4
Йордан Дикманов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 208 Коментари: 1
Деян Камбуров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 139 Коментари: 3
Дарина Кръстева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 194 Коментари: 1
Стоян Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 181 Коментари: 1
Мария Донева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 247 Коментари: 1
Георги Йорданов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 132 Коментари: 2
Данаил Койчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 167 Коментари: 2
Теодор Халваджиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 165 Коментари: 2
Георги Стайков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 269 Коментари: 6
Владимир Начев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 248 Коментари: 5
Кирил Киров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 264 Коментари: 2
Емилиан Станков Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 289 Коментари: 2
Пламен Димитров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 199 Коментари: 1
Петър Камбуров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 177 Коментари: 4
Ивайло Бъчваров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 156 Коментари: 5
Любомир Коев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 135 Коментари: 1
Марианна Владимирова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 7 Редове: 183 Коментари: 4
Теодора Добрева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 199 Коментари: 1
Таня Христова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 164 Коментари: 1
Ангел Цанев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 119 Коментари: 2
Драгомир Тунчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 196 Коментари: 1
Ралица Цанова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 204 Коментари: 1
Димитър Мутафчиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 113 Коментари: 1
Диана Генева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 106 Коментари: 1
Димитър Трендафилов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 124 Коментари: 1
Иван Иванов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 209 Коментари: 1
Никола Ненков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 118 Коментари: 2
Стоян Цветков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 225 Коментари: 3
Александър Златков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 126 Коментари: 1
Веселин Генадиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 134 Коментари: 1
Даяна Маринова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 8 Редове: 130 Коментари: 1
Моника Ефтимова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 8 Редове: 57 Коментари: 3
Михаил Станин Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 3
Момчил Станчев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 132 Коментари: 2
Мартин Георгиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 217 Коментари: 1
Денис Бялев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 213 Коментари: 0
Ангел Ангелов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 148 Коментари: 1
Иван Върбанов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 201 Коментари: 0
Йончо Йончев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 14 Редове: 274 Коментари: 1
Тихомир Кожухарски Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 178 Коментари: 0
Димитър Желев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 151 Коментари: 1
Александър Чешмеджиев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 14 Редове: 220 Коментари: 0
Марио Даскалов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 89 Коментари: 0
Герасим Станчев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 101 Коментари: 0
Петър Парушев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 135 Коментари: 0
Георги Антонов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 10 Редове: 160 Коментари: 1
Веляна Димова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 269 Коментари: 0
Антонио Николов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 188 Коментари: 0
Марио Димитров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 148 Коментари: 0
Ивайло Дянков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 187 Коментари: 0
Снежана Спасова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 206 Коментари: 1
Николай Масларски Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 192 Коментари: 0
Лъчезар Николов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 180 Коментари: 0
Божидар Карааргиров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 125 Коментари: 1
Константин Тодоров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 308 Коментари: 0
Филип Митов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 131 Коментари: 0
Стефан Колчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 197 Коментари: 0
Александър Стоичков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 11 Редове: 108 Коментари: 0
Любослав Павлов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 8 Редове: 90 Коментари: 1
Георги Янев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 109 Коментари: 0
Георги Георгиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 116 Коментари: 1
Весела Бандова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 214 Коментари: 0
Ирина Иванова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 113 Коментари: 0
Венцислав Димитров Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 13 Редове: 41 Коментари: 0
Антония Чекръкчиева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 190 Коментари: 0
Иван Котов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 13 Редове: 140 Коментари: 0
Атанас Филчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 192 Коментари: 0
Велина Дойчева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 198 Коментари: 0
Елена Желева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 258 Коментари: 0
Ангел Новоселски Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 275 Коментари: 0
Мариан Ламбовски Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 8 Редове: 195 Коментари: 0
Александър Наджарян Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 9 Редове: 143 Коментари: 0
Атанас Пройчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 285 Коментари: 0
Аделина Рудова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 212 Коментари: 0
Стефан Маринов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 205 Коментари: 2
Йордан Петров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 90 Коментари: 0
Мария Кръстева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 253 Коментари: 0
Антон Стоянов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 13 Редове: 196 Коментари: 1
Дамян Манев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 149 Коментари: 0
Мария Кърчева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 124 Коментари: 0
Станислав Гатев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 210 Коментари: 0
Милен Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 210 Коментари: 0
Цветислав Викторов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 146 Коментари: 0
Петьо Чолаков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 220 Коментари: 0
Валентин Петров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 16 Редове: 167 Коментари: 0
Гергана Маврова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 139 Коментари: 0
Иван Латунов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 16 Редове: 76 Коментари: 0
Емануел Стоянов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 229 Коментари: 0
Илиян Влахов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 187 Коментари: 0
Александър Михайлов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 164 Коментари: 0
Георги Харизанов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 16 Редове: 29 Коментари: 1
Стефан Владков Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 15 Редове: 132 Коментари: 0
Радослав Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 7 Редове: 225 Коментари: 0
Спасимир Тупаров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 16 Редове: 260 Коментари: 0
Константин Димитров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 9 Редове: 91 Коментари: 0