Антонио Николов

Антонио Николов
GitHub
antonionikolov

Отговори

Втора задача

Представете се и получете точка

Инсталирайте си Python

Първо предизвикателство

Трета задача

Второ предизвикателство

Витоша

Четвърта задача

try.github.com