Венцислав Велков

Венцислав Велков

Признания

Отговори

Представете се и получете точка

Инсталирайте си Python

Python за телефон

Четвърто предизвикателство

Втора задача

Четвърта задача

Изпит