Филип Митов

Филип Митов
GitHub
Filip-Mitov

Отговори

Инсталирайте си Python

Представете се и получете точка

Първа задача

Второ предизвикателство

Трето предизвикателство

Полезни книги и материали за Python

Шесто предизвикателство

try.github.com

Четвърта задача

0