Снежана Спасова

Снежана Спасова
Сайт
snspasova@gmail.com

Отговори

Инсталирайте си Python

Представете се и получете точка

Първа задача

Второ предизвикателство

Втора задача

Полезни книги и материали за Python

try.github.com

Четвърта задача