Стоян Ефтимов

Стоян Ефтимов
GitHub
stoyaneft

Теми

 • Полезни книги и материали за Python
 • Отговори

  Инсталирайте си Python

  Първо предизвикателство

  Представете се и получете точка

  Втора задача

  Полезни книги и материали за Python

  Второ предизвикателство

  Пето предизвикателство

  Трета задача

  Четвърта задача

  try.github.com