Гергана Петрова

Гергана Петрова
GitHub
GerganaPetrova
Twitter
_BigSmile_

Признания

Теми

 • Второ предизвикателство
 • Отговори

  Инсталирайте си Python

  Представете се и получете точка

  Трета задача

  Първа задача

  Второ предизвикателство

  Полезни книги и материали за Python

  Втора задача

  правопис

  Пето предизвикателство

  Какво очакваме от вашите проекти?

  try.github.com