Димитър Трендафилов

Димитър Трендафилов
GitHub
mitko0003

Отговори

Представете се и получете точка

Инсталирайте си Python

Втора задача

Трета задача

try.github.com

Четвърта задача

Какво очакваме от вашите проекти?