Йосиф Цветков

Йосиф Цветков
GitHub
ytsvetkov

Теми

 • Яко код
 • Отговори

  Инсталирайте си Python

  Представете се и получете точка

  Полезни книги и материали за Python

  Трета задача

  Второ предизвикателство

  The "default value" for a function parameter in Python

  Трето предизвикателство

  Втора задача

  Шесто предизвикателство

  try.github.com

  Яко код