Георги Димитров

Георги Димитров
GitHub
georgijd

Теми

 • Протоколи с оценки
 • Отговори

  Инсталирайте си Python

  Представете се и получете точка

  Втора задача

  Трета задача

  Пето предизвикателство

  Шесто предизвикателство

  try.github.com

  Протоколи с оценки