Решения на Milestone 1

Към задачата

108 решения

Име Точки Изпълнение
Иван Латунов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Драгомир Тунчев Точки: 19 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 3
Георги Стайков Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 3
Марио Димитров Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 4
Емилиан Станков Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Никола Димитров Точки: 21 (1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Кирил Киров Точки: 15 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 2 Коментари: 2
Милен Христов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Божидар Карааргиров Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Йосиф Цветков Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Мария Донева Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Георги Димитров Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Антонио Николов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 3
Васил Тодоров Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Мария Кърчева Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Димитър Мутафчиев Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Ивайло Бъчваров Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Иван Бобев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Марта Илиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Герасим Станчев Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Стефани Цакова Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Димитър Чаушев Точки: 17 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Стоян Ефтимов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Цветелина Борисова Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Петьо Чолаков Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Гергана Петрова Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Деян Камбуров Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Петър Камбуров Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Людмила Савова Точки: 13 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 3
Емануел Стоянов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 3
Иван Върбанов Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Димитър Трендафилов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Теодор Халваджиев Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Даяна Маринова Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Станислав Гатев Точки: 17 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 3 Коментари: 4
Атанас Димитров Точки: 15 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Михаил Панайотов Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Владимир Начев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Моника Илиева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Георги Йорданов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Божидар Михайлов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Петър Парушев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Ралица Цанова Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Филип Митов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Милица Борисова Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Елена Димитрова Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Евгени Евлогиев Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Пламен Димитров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Ангел Ангелов Точки: 19 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Диана Генева Точки: 12 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Валентин Петров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Теодор Драганов Точки: 18 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Атанас Пройчев Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Весела Бандова Точки: 11 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Иван Иванов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Светлозар Йовчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Моника Димитрова Точки: 16 (1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Марианна Владимирова Точки: 16 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 3
Йордан Дикманов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Иван Георгиев Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Виктор Иванов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Денис Бялев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Марио Даскалов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Веселин Генадиев Точки: 18 (1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Венцислав Велков Точки: 15 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Елена Желева Точки: 17 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Аделина Рудова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Александър Златков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Николай Масларски Точки: 21 (1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Мария Кръстева Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Елица Илиева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Радослав Георгиев Точки: 19 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Веляна Димова Точки: 17 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Таня Христова Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Димитър Желев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Дарина Кръстева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Теодора Добрева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Момчил Анастасов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Илиян Влахов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Стоян Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Антон Стоянов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Любомир Коев Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Христомир Атанасов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Йончо Йончев Точки: 19 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Христо Петков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Георги Антонов Точки: 19 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Васил Бунарджиев Точки: 15 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Ангел Новоселски Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Тихомир Янев Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Стефан Колчев Точки: 17 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Данаил Койчев Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Мариан Ламбовски Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Велина Дойчева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 2 Коментари: 0
Снежана Спасова Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Константин Тодоров Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Антония Чекръкчиева Точки: 19 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Иван Котов Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Александър Наджарян Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Александър Чешмеджиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Ралица Великова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Георги Харизанов Точки: 15 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Гергана Маврова Точки: 6 (1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Ирина Иванова Точки: 17 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 2 Коментари: 1
Любослав Павлов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Йордан Данчев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Александър Стоичков Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 2
Ангел Цанев Точки: 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 3
Стефан Владков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0