Решения на doge

Към задачата

141 решения

Име Точки Изпълнение
Антония Чекръкчиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 1
Станислав Гатев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Снежана Спасова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 2
Цветелина Борисова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 2
Александър Златков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 24 Коментари: 1
Даяна Маринова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Веселин Генадиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Станислав Димитров Точки: 6 (-2 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 23 Коментари: 7
Любомир Коев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 3
Никола Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 3
Теодор Драганов Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Божидар Карааргиров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 3
Антонио Николов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 1
Мартин Георгиев Точки: 6 (-4 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 1
Константин Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 1
Тихомир Янев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 5
Ирина Иванова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 6
Ангел Цанев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 3
Йосиф Цветков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 4
Гергана Петрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 1
Димитър Златев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 2
Атанас Филчев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Стефан Василев Точки: 11 (1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 6 Коментари: 6
Иван Бобев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Стефани Цакова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Аделина Рудова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 8 Редове: 20 Коментари: 4
Лъчезар Николов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 3
Стоян Цветков Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 3
Васил Тодоров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 4
Марио Даскалов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 2
Людмила Савова Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 1
Георги Димитров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 4
Данаил Койчев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 2
Емилиан Станков Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 2
Димитър Чаушев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 1
Теодор Халваджиев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 3
Елена Димитрова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 1
Михаил Панайотов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 4
Георги Стайков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 3
Иван Георгиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Пламен Димитров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 4
Иван Латунов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Марио Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 1
Ралица Цанова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 2
Георги Янев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 2
Моника Димитрова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 1
Марта Илиева Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 3
Димитър Желев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 4
Гено Чипилски Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 1
Ангел Новоселски Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Михаил Станин Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 1
Божидар Михайлов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 1
Ивайло Бъчваров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Петър Камбуров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 1
Стоян Ефтимов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 3
Симеон Цветков Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 1
Николай Масларски Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 1
Милица Борисова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Беатрис Бонева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 1
Георги Антонов Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 1
Кирил Киров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 5
Таня Христова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 1
Драгомир Тунчев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 6
Филип Митов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 3
Момчил Станчев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 3
Стоянка Йовкова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 3
Марианна Владимирова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 4 Редове: 34 Коментари: 3
Никола Ненков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 1
Елена Желева Точки: 0 (-10 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 1
Виктор Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Георги Георгиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 3
Христо Петков Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Елица Илиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 1
Стефан Маринов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 4
Стефан Колчев Точки: 0 (-10 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 2
Стоян Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 1
Димитър Трендафилов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Венцислав Димитров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Атанас Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Светлозар Йовчев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 3
Теодора Добрева Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 1
Димитър Мутафчиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Венцислав Велков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 18 Коментари: 2
Денис Бялев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 1
Мария Донева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 1
Моника Илиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 1
Емануел Стоянов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 1
Евгени Евлогиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 3
Веляна Димова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Милен Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Йордан Дикманов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Дарина Кръстева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 1
Моника Ефтимова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 3
Илиян Влахов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Спасимир Тупаров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 8
Владимир Начев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Димитър Димитров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 1
Иван Върбанов Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Деян Камбуров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 2
Иван Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 1
Янислав Василев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 4
Велина Дойчева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Ивайло Дянков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 1
Дамян Манев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 2
Йончо Йончев Точки: 7 (-3 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 1
Мария Кърчева Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 1
Атанас Пройчев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 1
Мария Кръстева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Минх Нгуен Точки: 0 (-6 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 23 Коментари: 1
Теодор Костадинов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Цветислав Викторов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 23 Коментари: 3
Мариан Ламбовски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Константин Паенов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 28 Коментари: 3
Весела Бандова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 1
Стефан Владков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Герасим Станчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 2
Любослав Павлов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 4
Петър Парушев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 1
Александър Чешмеджиев Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Христомир Атанасов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 3
Александър Михайлов Точки: 0 (-10 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 1
Мила Боюклиева Точки: 7 (-1 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 26 Коментари: 1
Петьо Чолаков Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 1
Момчил Анастасов Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 5
Илия Тобов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 1
Александър Наджарян Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 1
Георги Йорданов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 1
Александър Стоичков Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 1
Димитър Мусев Точки: 0 (-6 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 19 Коментари: 1
Гергана Маврова Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 1
Йордан Петров Точки: 9 (-1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 3
Емилиян Паунов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 1
Найден Найдев Точки: 0 (-10 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 20 Коментари: 1
Георги Харизанов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 17 Коментари: 3
Цветан Чипилски Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 15 Редове: 28 Коментари: 1
Джована Аспарухова Точки: 1 (-2 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 10 Редове: 16 Коментари: 1
Йордан Данчев Точки: 8 (-2 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 3
Иван Георгиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 0
Момчил Джамбазов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 21 Коментари: 0
Цветомир Цанов Точки: 0 (-6 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 26 Коментари: 2
Петър Лалов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0