doge

Предадени решения

Краен срок:
12.03.2014 17:00
Точки:
10

Срокът за предаване на решения е отминал

Всички би трябвало да сте запознати с doge meme. Инспирирани от него, искаме от вас да напишете няколко прости функции.

wow such much

Първата функция трябва да се казва wow_such_much и да приема два аргумента: start и end.

Функцията трябва да връща списък с числата от start до end, в който числата, които се делят на 3 са заместени с низа "such", числата, които се делят на 5 са заместени от низа "much", а числата, които се делят и на 3 и на 5 са заместени с "suchmuch".

Пример:

>>> wow_such_much(1, 16)
['1', '2', 'such', '4', 'much', 'such', '7', '8', 'such', 'much', '11', 'such', '13', '14', 'suchmuch']

doge words

Функцията count_doge_words трябва да намери всички "паразитни" в стила на doge думи в едно изречение и връща техния брой. Паразитни думи са:

  • wow
  • lol
  • so
  • such
  • much
  • very

Пример:

>>> count_doge_words("wow much hard such difficult")
3

Забележка: В подаваните изречения не очаквайте да има каквито и да е препинателни знаци.