Решения на Регулярни изрази

Към задачата

88 решения

Име Точки Изпълнение
Драгомир Тунчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 16 Редове: 116 Коментари: 4
Тихомир Янев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 16 Редове: 92 Коментари: 1
Йосиф Цветков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 10 Редове: 108 Коментари: 2
Емилиан Станков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 16 Редове: 78 Коментари: 2
Стефани Цакова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 5 Редове: 107 Коментари: 1
Людмила Савова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 24 Редове: 112 Коментари: 1
Цветелина Борисова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 21 Неуспешни тестове: 18 Редове: 103 Коментари: 3
Стоян Ефтимов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 6 Редове: 90 Коментари: 1
Никола Димитров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 10 Редове: 72 Коментари: 1
Теодор Драганов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 7 Редове: 145 Коментари: 1
Атанас Димитров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 10 Редове: 102 Коментари: 1
Ралица Цанова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 6 Редове: 92 Коментари: 1
Мария Кърчева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 7 Редове: 94 Коментари: 1
Иван Бобев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 2 Редове: 114 Коментари: 2
Георги Стайков Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 7 Редове: 107 Коментари: 2
Димитър Чаушев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 14 Редове: 128 Коментари: 2
Васил Тодоров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 11 Редове: 78 Коментари: 1
Веселин Генадиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 7 Редове: 97 Коментари: 1
Димитър Трендафилов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 8 Редове: 78 Коментари: 2
Теодор Халваджиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 8 Редове: 109 Коментари: 0
Кирил Киров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 13 Редове: 187 Коментари: 0
Моника Илиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 39 Неуспешни тестове: 0 Редове: 115 Коментари: 0
Антонио Николов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 8 Редове: 107 Коментари: 0
Тихомир Кожухарски Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 20 Редове: 141 Коментари: 0
Евгени Евлогиев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 36 Неуспешни тестове: 3 Редове: 123 Коментари: 0
Иван Георгиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 33 Неуспешни тестове: 6 Редове: 93 Коментари: 0
Димитър Мутафчиев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 13 Редове: 128 Коментари: 0
Николай Масларски Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 16 Редове: 101 Коментари: 0
Калоян Кацаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 17 Редове: 180 Коментари: 0
Елена Димитрова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 13 Редове: 128 Коментари: 0
Божидар Михайлов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 7 Редове: 90 Коментари: 0
Милица Борисова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 7 Редове: 105 Коментари: 1
Марио Димитров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 7 Редове: 122 Коментари: 0
Филип Митов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 23 Неуспешни тестове: 16 Редове: 120 Коментари: 0
Ангел Цанев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 30 Неуспешни тестове: 9 Редове: 103 Коментари: 0
Йордан Дикманов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 19 Редове: 132 Коментари: 0
Антон Стоянов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 33 Редове: 134 Коментари: 1
Петър Камбуров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 7 Редове: 112 Коментари: 0
Лъчезар Николов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 10 Редове: 101 Коментари: 0
Гергана Петрова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 4 Редове: 107 Коментари: 0
Димитър Желев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 13 Редове: 143 Коментари: 0
Георги Антонов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 8 Редове: 71 Коментари: 0
Александър Стоичков Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 24 Редове: 93 Коментари: 0
Деян Камбуров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 8 Редове: 117 Коментари: 0
Георги Димитров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 4 Редове: 143 Коментари: 0
Моника Димитрова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 20 Редове: 106 Коментари: 0
Снежана Спасова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 14 Редове: 126 Коментари: 0
Радослав Георгиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 32 Неуспешни тестове: 7 Редове: 96 Коментари: 0
Данаил Койчев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 35 Неуспешни тестове: 4 Редове: 90 Коментари: 0
Александър Чешмеджиев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 30 Редове: 81 Коментари: 0
Валентин Петров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 22 Редове: 97 Коментари: 1
Атанас Пройчев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 10 Редове: 139 Коментари: 0
Пламен Димитров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 13 Редове: 129 Коментари: 0
Ирина Иванова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 13 Редове: 113 Коментари: 0
Стефан Владков Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 11 Редове: 157 Коментари: 0
Константин Тодоров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 30 Неуспешни тестове: 9 Редове: 139 Коментари: 0
Любомир Коев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 8 Редове: 129 Коментари: 0
Божидар Карааргиров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 11 Редове: 116 Коментари: 0
Виктор Иванов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 11 Редове: 92 Коментари: 0
Антония Чекръкчиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 17 Редове: 98 Коментари: 0
Марио Даскалов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 10 Редове: 88 Коментари: 0
Таня Христова Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 28 Неуспешни тестове: 11 Редове: 106 Коментари: 0
Михаил Панайотов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 22 Редове: 79 Коментари: 0
Стефан Колчев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 26 Редове: 70 Коментари: 0
Денис Бялев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 13 Редове: 105 Коментари: 0
Йончо Йончев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 20 Редове: 57 Коментари: 0
Мариан Ламбовски Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 27 Неуспешни тестове: 12 Редове: 125 Коментари: 0
Владимир Начев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 15 Редове: 111 Коментари: 0
Дарина Кръстева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 26 Неуспешни тестове: 13 Редове: 151 Коментари: 0
Велина Дойчева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 19 Редове: 102 Коментари: 0
Йордан Данчев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 26 Редове: 90 Коментари: 0
Ангел Ангелов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 31 Неуспешни тестове: 8 Редове: 90 Коментари: 0
Иван Иванов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 38 Редове: 46 Коментари: 0
Елица Илиева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 26 Редове: 87 Коментари: 0
Васил Бунарджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 14 Редове: 79 Коментари: 0
Теодора Добрева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 15 Редове: 94 Коментари: 0
Стоян Христов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 19 Редове: 92 Коментари: 0
Иван Котов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 25 Редове: 66 Коментари: 0
Петър Парушев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 20 Редове: 103 Коментари: 0
Илиян Влахов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 22 Неуспешни тестове: 17 Редове: 103 Коментари: 0
Георги Харизанов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 25 Редове: 69 Коментари: 0
Никола Ненков Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 23 Редове: 96 Коментари: 0
Иван Латунов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 38 Редове: 60 Коментари: 0
Ралица Великова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 39 Редове: 39 Коментари: 0
Ивайло Бъчваров Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 36 Редове: 72 Коментари: 0
Петьо Чолаков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 39 Редове: 26 Коментари: 0
Венцислав Велков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 27 Редове: 119 Коментари: 0
Станислав Гатев Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 27 Неуспешни тестове: 12 Редове: 87 Коментари: 0