Решения на Пет функции

Към задачата

140 решения

Име Точки Изпълнение
Станислав Гатев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 1
Моника Ефтимова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 65 Коментари: 4
Стефани Цакова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 82 Коментари: 7
Емилиан Станков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 81 Коментари: 1
Иван Бобев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 2
Веселин Генадиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 1
Йосиф Цветков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 8
Стефан Маринов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 10
Иван Котов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 8 Редове: 30 Коментари: 2
Тихомир Янев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 26 Коментари: 2
Георги Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 4
Георги Стайков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 7
Гергана Петрова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 1
Антония Чекръкчиева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 41 Коментари: 3
Никола Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 3
Стоян Цветков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 3
Димитър Чаушев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 74 Коментари: 4
Цветелина Борисова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 72 Коментари: 2
Антонио Николов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 2
Драгомир Тунчев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 77 Коментари: 4
Петър Лалов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 39 Коментари: 2
Теодор Драганов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 47 Коментари: 1
Виктор Иванов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 84 Коментари: 2
Васил Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 1
Михаил Станин Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 80 Коментари: 1
Цветислав Викторов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 71 Коментари: 1
Константин Тодоров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 72 Коментари: 5
Герасим Станчев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 89 Коментари: 9
Аделина Рудова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 52 Коментари: 3
Стоян Ефтимов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 3
Елена Димитрова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 58 Коментари: 1
Атанас Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 67 Коментари: 1
Марио Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 2
Марио Даскалов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 33 Коментари: 1
Данаил Койчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 1
Снежана Спасова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 1
Ралица Цанова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 4
Теодор Халваджиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 4
Божидар Михайлов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 1
Христо Петков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 6 Редове: 49 Коментари: 4
Иван Георгиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 1
Милица Борисова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 1
Любомир Коев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 1
Елица Илиева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 2
Евгени Евлогиев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 1
Никола Ненков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 4
Дарина Кръстева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 75 Коментари: 1
Людмила Савова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 107 Коментари: 2
Денис Бялев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 1
Ангел Цанев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 3
Ивайло Бъчваров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 73 Коментари: 1
Кирил Киров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 79 Коментари: 1
Георги Георгиев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 38 Коментари: 1
Димитър Мутафчиев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 28 Коментари: 1
Тихомир Кожухарски Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 41 Коментари: 1
Стоян Христов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 1
Стефан Василев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 1
Йордан Дикманов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 1
Венцислав Велков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 3
Велина Дойчева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 3
Мария Кръстева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 65 Коментари: 1
Димитър Желев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 1
Стефан Владков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 70 Коментари: 1
Михаил Панайотов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 37 Коментари: 3
Филип Митов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 3
Георги Йорданов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 1
Момчил Станчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 4
Мария Донева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 73 Коментари: 1
Ирина Иванова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 1
Илия Тобов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 1
Божидар Карааргиров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 3
Марианна Владимирова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 7 Редове: 27 Коментари: 3
Атанас Филчев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 1
Таня Христова Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 3
Георги Харизанов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 21 Коментари: 2
Пламен Димитров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 4
Владимир Начев Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 2
Диана Генева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 56 Коментари: 1
Валентин Петров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 20 Коментари: 1
Моника Илиева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 11 Редове: 26 Коментари: 1
Деян Камбуров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 86 Коментари: 1
Емануел Стоянов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 67 Коментари: 1
Иван Върбанов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 1
Петър Парушев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 48 Коментари: 1
Марта Илиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 7 Редове: 22 Коментари: 1
Мартин Георгиев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 68 Коментари: 1
Константин Паенов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 86 Коментари: 3
Александър Чешмеджиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 66 Коментари: 1
Иван Иванов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 77 Коментари: 2
Димитър Трендафилов Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 2
Момчил Анастасов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 12 Редове: 31 Коментари: 1
Теодора Добрева Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 37 Коментари: 1
Георги Антонов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 48 Коментари: 1
Веляна Димова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 50 Коментари: 1
Петър Камбуров Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 36 Коментари: 1
Венцислав Димитров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 9 Редове: 11 Коментари: 1
Николай Масларски Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 66 Коментари: 1
Елена Желева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 68 Коментари: 1
Илиян Влахов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 61 Коментари: 1
Спасимир Тупаров Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 73 Коментари: 2
Александър Златков Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 0
Дамян Манев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 39 Коментари: 2
Ивайло Дянков Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 61 Коментари: 1
Лъчезар Николов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 49 Коментари: 1
Йончо Йончев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 62 Коментари: 2
Гено Чипилски Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 1
Стоянка Йовкова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 11 Редове: 39 Коментари: 1
Александър Стоичков Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 77 Коментари: 0
Мария Кърчева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 56 Коментари: 0
Весела Бандова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 1 Редове: 36 Коментари: 0
Ангел Новоселски Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 49 Коментари: 0
Найден Найдев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 8 Редове: 27 Коментари: 0
Александър Наджарян Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Теодор Костадинов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 60 Коментари: 0
Беатрис Бонева Точки: 10 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Иван Латунов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 45 Коментари: 1
Христомир Атанасов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 12 Редове: 18 Коментари: 0
Ангел Ангелов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 61 Коментари: 0
Гергана Маврова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 47 Коментари: 0
Петьо Чолаков Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 12 Редове: 24 Коментари: 0
Цветан Чипилски Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 12 Редове: 40 Коментари: 0
Атанас Пройчев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 12 Редове: 35 Коментари: 0
Йордан Данчев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 12 Редове: 60 Коментари: 0
Живодар Петров Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 12 Редове: 11 Коментари: 0
Моника Димитрова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 30 Коментари: 0
Стефан Колчев Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 51 Коментари: 0
Александър Михайлов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 13 Редове: 27 Коментари: 0
Мариан Ламбовски Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 50 Коментари: 0
Милен Христов Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 48 Коментари: 0
Любослав Павлов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 48 Коментари: 0
Антон Стоянов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 5 Редове: 33 Коментари: 1
Цветомир Цанов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 15 Редове: 11 Коментари: 1
Гьоко Костадинов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 15 Редове: 8 Коментари: 0
Ралица Великова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 60 Коментари: 0
Йордан Петров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 4 Редове: 30 Коментари: 0
Янислав Василев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 9 Редове: 55 Коментари: 0
Даяна Маринова Точки: 9 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 2 Редове: 50 Коментари: 0
Радослав Георгиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 3 Редове: 64 Коментари: 0
Васил Бунарджиев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 14 Редове: 8 Коментари: 0
Светлозар Йовчев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 12 Редове: 37 Коментари: 0