14. asyncio

14. asyncio

14. asyncio

21 май 2014

Конкурентност vs. паралелизъм?

anyone?

Похвати за конкурентност?

зелена нишка ∈ системна нишка ∈ процес

Преди това...

Още малко за multiprocessing

Паралелизиран map

import urllib
from multiprocessing import Pool

urls = [
  'http://www.python.org',
  'http://www.python.org/about/',
  'http://github.com/',
  'http://kefche.com/',
]

def fetch(url):
  try:
    return urllib.request.urlopen(url).status
  except urllib.error.URLError as e:
    return e.code

pool = Pool(4)
statuses = pool.map(fetch, urls)
pool.close()
pool.join()

Gotchas

fetch() трябва да е дефинирана преди конструирането на pool (спомнете си какво точно прави fork())

yield from

Дърво 1.0

Да обхождаме дървета

class Node:
  def __init__(self, value):
    self.left = []
    self.value = value
    self.right = []

  def iterate(self):
    for node in self.left:
      yield node.value
    yield self.value
    for node in self.right:
      yield node.value

Къде сбъркахме?

Дърво 2.0

..
def iterate(self):
  for node in self.left:
    yield from node.iterate()
  yield self.value
  for node in self.right:
    yield from node.iterate()

concurrent.futures

Удобен модул за асинхронно изпълнение на неща

+-- Future
+-- Executor
 +-- ThreadPoolExecutor
 +-- ProcessPoolExecutor

concurrent.futures.Future

Обект, който енкапсулира нещо за изпълнение в конкурентна среда.Държи състоянието му и ни дава удобен интерфейс за работа с него

concurrent.futures.Executor

Не използваме `Future`-ите директно, а ги създаваме през съответния `Executor`

Paralellizing CPU-bound tasks

Помните ли как ви казахме, че Python не може да решава такива проблеми?

PRIMES = [
  112272535095293,
  112582705942171,
  112272535095293,
  115280095190773,
  115797848077099,
  1099726899285419]

def is_prime(n):
 # ...

def main():
  with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor() as executor:
    for number, prime in zip(PRIMES, executor.map(is_prime, PRIMES)):
      print('{} is prime: {}'.format(number, prime))

пълния пример

Paralellizing CPU-bound tasks

Помните ли как ви казахме, че Python не може да решава такива проблеми?

Корутини

Малки независими изпълними единици, които кооперативно си предават контрол над управлението.

Корутини

greenlets

asyncio

В python 3.4 се появява модула asyncio

Важно е да си в event loop-а. Той отговаря за предаването на контрола между корутините

Event loop

Искаме да реагираме на събитие по определен начин

Event loop-а проверява на определен(относително кратък) период от време дали се е случило събитиеи ни уевдомява, за да можем да реагираме

Event loop

Когато използваме asyncio всяка нишка има по един event loop, отговарящ за задачите в нея

Event loop

GO! GO! GO!

Пример

който ще наречем "прост"

gist

Въпроси?