10. Дебъгване

10. Дебъгване

10. Дебъгване

28 април 2014

Ако не винаги успявате от първият път

Логаритмично дебъгване

Дебъгване чрез логване

import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)

logging.debug("Just a debug message! DON'T PANIC")
logging.info("Here, sir, have my info")
logging.critical("OMGOMGOMGOMG")

Нива на логване, по ред на страшност:

Нивото по подразбиране е WARNING

Пример

logging.basicConfig(
    level=logging.DEBUG,
    filename='debug.txt',
    format='%(asctime)s %(levelname)s: %(message)s',
    datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S'
)

Използвайте logging вместо print() когато пишете пограма която е по-голяма от две прости функции, за да знаете винаги какво се случва.

Хардкор дебуболечкване

Трудно е да се дебъгва с print()/logging когато програмата забива или отказва да работи

>>> make_a_sandwich(for=me)
'NO!'
Segmentation fault (core dumped)

На помощ идват дебъгерите!

PDB

python -m pdb buggy.py
> /buggy.py(1)<module>()
-> from doomsday import Appocalypse
(Pdb) 
>>> import pdb
>>> from doomsday import Appocalypse
Traceback (most recent call last):
 File "/appocalypse.py", line 1, in <module>
 DeathAndDestruction
>>> pdb.pm() # Post mortem

PDB breakpoint

Breakpoint е място в което изпълнението на кода спира и се пуска дебъгера.

from copy import deepcopy


def bubblesort(data):
  data = deepcopy(data)
  for repeat in range(0, len(data)-1):
    index = 0
    while index < len(data) - 1:
      if data[index] > data[index + 1]:
        # Something smells fishy here
        import pdb; pdb.set_trace()
        data[index], data[index + 1] = data[index + 1], data[index]
      index += 1
  return data

PDB breakpoint 2

Добавяне на breakpoint без пипане на кода

$ python3 -m pdb python.py
> /python.py(1)<module>()
-> from food import sandwich
(Pdb) break 42
Breakpoint 1 at /python.py:42
(Pdb) break 84
Breakpoint 2 at /python.py:84

PDB команди

Изглеждат много и страшни, но половината са синоними

(Pdb) help

Documented commands (type help <topic>):
========================================
EOF  cl     disable interact next   return u     where
a   clear   display j     p    retval unalias 
alias commands  down   jump   pp    run   undisplay
args  condition enable  l     print  rv   unt   
b   cont    exit   list   q    s    until  
break continue  h    ll    quit   source up    
bt   d     help   longlist r    step  w    
c   debug   ignore  n     restart tbreak whatis

PDB команди 2

Профилиране с cProfile

cProfile.run() приема произволен питонски код като низ

import cProfile
cProfile.run("answer_to_the_question_of_life_universe_and_everything()")

import re
cProfile.run('re.compile("6x9=?|42")')

Можете да пуснете и цяла програма:

$ python -m cProfile -o <output-file-name> <script-name> <script-options>

Herr Ackermann

def ack(m, n):
  if m == 0:
    return n+1
  if n == 0:
    return ack(m-1, 1)
  return ack(m-1, ack(m, n-1))
import cProfile
cProfile.run("print(ack(3,4))")

Визуализация с RunSnakeRun

$ pip install runsnakerun
$ runsnake <cProfile dump>

Профилиране на памет

Дълго време в Питон нямаше стандартен модул за проследяване на паметта

От Python 3.4 вече има tracemalloc

import tracemalloc

tracemalloc.start()

# ... балона се надува, надувайте момчета ...

snapshot = tracemalloc.take_snapshot()
top_stats = snapshot.statistics('lineno')

# top 10 files allocating the most memory
for stat in top_stats[:10]:
  print(stat)

Кога да профилираме

Въпроси?